Verzending en levering

 

Direct na het ontvangen van je bestelling gaan we aan de slag. Je bestelling wordt zorgvuldig ingepakt en zal per post of pakketdienst worden verzonden. levertijd is 3-4 werkdagen.

Ben je niet tevreden over het bestelde product? neem dan even contact met ons op.

 

 

 

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1..1  op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van YF handgemaakte sieraden zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

 

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

1.4 Alle rechten en aanspraken,, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van yf handgemaakte sieraden worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door yf handgemaakte sieraden ingeschakelde tussen personen en andere derden.

 

Artikel 2: aanbiedingen en overeenkomsten

 

2.1 Alle aanbiedingen van yf handgemaakte sieraden zijn vrijblijvend en yf handgemaakte sieraden behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

 

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door yf handgemaakte sieraden. Yf handgemaakte sieraden is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt yf handgemaakte sieraden dit mee binnen vijf werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3: prijzen en betalingen

 

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, zijn tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 

3.2 betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen tien dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen nederland betreft, en binnen tien dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

3.3 betaling dient te geschieden via ideal telebankieren of contant bij ophalen van de bestelde producten.

 

3.4 in geval van typefouten in de prijs en daardoor niet meer in verhouding staat tot het product, heeft yf handgemaakte sieraden het recht deze producten niet te verzenden. de koper wordt hiervan per mail op de hoogte gebracht,

 

Artikel 4 levering en leveringstermijn

 

4.1 Na ontvangst van betaling aan yf handgemaakte sieraden zal de bestelling binnen 3 dagen verzonden worden. Uiteraard kan het voorkomen dat door omstandigheden de bestelling later aan post NL wordt aangeleverd. Wij brengen de koper hiervan op de hoogte..

 

4.2 De verzendkosten bedragen in nederland via post nl € 1,95, pakketpost €4,95 per bestelling. Bij brievenbuspost is yf handgemaakte sieraden niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging door post nl

 

4.3 wij streven ernaar om het product na ontvangst van betaling binnen 3-4  werkdagen te leveren, het product zal uiterlijk binnen 5 werkdagen worden geleverd.. Is dit niet mogelijk (bv bestelling tijdelijk niet voorradig ivm de feestdagen of is er om een andere rede vertraging , dan zal dit op de homepage van de website worden beschreven.

 

4.4 overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schade vergoeding.

 

artikel 5 ruilen en retourneren

 

5.1 Vanaf het moment dat de koper de bestelling thuisbezorgd krijgt, heeft deze een zichttermijn van 14 dagen. Binnen deze termijn kan het artikel gepast en bekeken worden. Na het verstrijken van de 14 dagen is de koopovereenkomst bindend.

 

5.2 Tijdens het zichttermijn heeft de koper herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, de ontvangen goederen te retourneren.

 

5.3 artikelen kunnen alleen worden geretourneerd in onbeschadigde en ongebruikte/ ongedragen staat. eventuele schade kan bij de koper in rekening worden gebracht.

 

5.4 de verzendkosten en het verzendrisico van retourneringen .en ruilingen zijn voor rekening van de koper.

 

5.5 Na retournering volgens de algemene voorwaarden zal yf handgemaakte sieraden het aankoop bedrag binnen 5 werkdagen aan de koper terug betalen op de rekening waarmee betaald is.

 

Artikel 6 garantie

 

6.1 De materialen waar yf handgemaakte sieraden meewerkt zijn zorgvuldig uitgezocht. Elk artikel is uniek en daarom kan het altijd iets afwijken van de foto op de website. Op alle sieraden van yf handgemaakte sieraden geld een garantie termijn van 3 maanden. onderstaande gevallen vallen echter niet onder de garantie:

- natuurlijke slijtage, materialen zoals de kralen kunnen verkleuren (met name door de zon)

- vlekken kunnen ontstaan in materialen door water, parfum en cosmetica

- de materialen kunnen verkleuren door de zuurtegraad/ ph waarde van de huid

 

6.2 indien de koper wil retourneren vanwege gebreken aan het product, dient hij een email te sturen naar yf-sieraden@mail.com vermeld duidelijk wat de gebreken zijn en geef aan op welke datum u het product gekocht heeft. yf handgemaakte sieraden zorgt voor een passende oplossing indien de garantie termijn nog niet verstreken is.

 

6.3 na beoordeling van de retour/klacht heet yf handgemaakte sieraden ten alle tijden het recht te beslissen welke oplossing het meest passend is binnen het gestelde garantie termijn. dit kan reparatie of een vervangend product zijn..

 

Artikel 9 aansprakelijkheid

 

9.1 yf handgemaakte sieraden is niet aansprakelijk voor kleur afwijkingen. De kleur van het product op beeldscherm kan in sommige gevallen niet 100% het zelfde zijn.

 

9.2 De inhoud van de webshop en overige uitingen van yf handgemaakte sieraden zijn zeer zorgvuldig samengesteld. yf handgemaakte sieraden kan echter niet uitsluiten dat dat bepaalde informatie niet juist of onvolledig is..

 

Artikel 10 privacy

 

10.1 indien de koper een bestelling plaatst bij yf handgemaakte sieraden, hebben wij de naam, factuur en leveringsadres, telefoon nummer en e-mailadres van de koper nodig. deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrek. andere informatie, o.a verkregen via het contactformulier, gebruiken wij uitsluitend om de inhoud van onze site te verbeteren